Online Casino GidsNieuwsLas Vegas mogelijk weer maanden plat

Las Vegas mogelijk weer maanden plat

Welkom in Las Vegas bord

Geschatte leesduur: 2 minuten

Voor de één is het de stad van pracht en praal, intens geluk dat levens voorgoed verandert. Voor de ander is het een stad dat haar bezoekers strak in zijn greep houdt. Langzaam maar zeker verstikt zij hen die minder fortuinlijk zijn. Zowel in de portomonnee als in de geest. We kennen allemaal de clichés van de gokhoofdstad van de wereld, Las Vegas. Of het begin van dit artikel nu wel of niet een realistische afspiegeling van de waarheid is, het voegt toch een hoop toe aan de romantiek én aantrekkingskracht dat deze plaats in de gortdroge Mojavewoestijn met haar meedraagt. Daar lijkt nu echter, zij het tijdelijk, een einde aan te komen. Verschillende grote casino’s moeten zich namelijk ernstig zorgen maken of er straks nog wel genoeg personeel is om hun honderdduizenden klanten te kunnen bedienen.

Casinopersoneel kondigt aan massaal te gaan staken

Casinomedeweker en lid vakbond tijdens demonstratieWaar enkele grote casinoresorts al tot overeenkomsten met hun respectievelijke werknemers zijn gekomen, is het voor eigenaren van de andere grootmachten aan ‘The Strip’ nog billenknijpen. Het gaat er voornamelijk om dat de, naar verluidt, 25.000 werknemers die onder de grootste vakbond vallen, een baangarantie willen hebben. Robots zouden steeds meer werk overnemen en daardoor komt hun functie in het geding. Alhoewel een deel van hen in de nabije toekomst noodzakelijk zullen blijven, toont de vakbond zich solidair met voornamelijk medewerkers op de casinovloer. Het gaat de potentiële stakers niet alleen om garanties met betrekking tot een baan, ook de veiligheid van werknemers zou in het geding zijn. Daarmee suggererend dat seksuele intimidatie en agressie aan de orde van de dag zijn. Een kwalijke zaak aldus de vakbond.

Robots nemen over

In iedere industrie over de gehele wereld dreigen veel mensen hun banen te gaan verliezen door de opkomst van slimmere, efficiëntere en vooral goedkopere robots. Dat geldt dus ook voor de verschillende fysieke casino’s. Nu arbeidscontracten voor zo’n 50.000 medewerkers aflopen, neemt de vrees voor een massa-ontslag enorm toe. Opmerkelijk is echter dat een groot deel van de stakende personeelsleden koks, schoonmakers en serveersters zijn. In principe banen die voorlopig nog gewoon door mensen moeten worden vervuld. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de volledige reden achter deze massale staking niet alleen de angst voor de toekomst is, maar ook een groot deel met het heden te maken heeft. Zo schijnt seksuele intimidatie aan de orde van de dag te zijn. Personeelsleden, zowel mannelijk als vrouwelijk, zouden zijn zich al geruime tijd niet veilig voelen en dit is de perfecte gelegenheid om daar iets aan te gaan doen.

Enkele resorts hebben inmiddels een deal gesloten, velen moeten nog volgen

De totale omvang van het probleem is gemakkelijk te onderschatten. Las Vegas bulkt natuurlijk van de verschillende casino’s, speelhallen en resorts. Het zijn niet alleen maar de bekende vestigingen aan de wereldberoemde boulevard. Bij de volledige staking zijn rond de 25.000 leden van de grootste vakbond in de industrie betrokken. Daarnaast zijn de contracten van 50.000 medewerkers inmiddels verlopen (per 1 juni). Desalniettemin zullen zij niet allemaal op de straat komen te staan. Er zijn namelijk al een aantal casinoresorts die tot een oplossing gekomen met hun medewerkers. Onder hen het MGM en Caesars, twee van de allergrootste namen in Las Vegas. Mochten de overige partijen niet tot een oplossing kunnen komen, dan lijkt een staking onvermijdelijk. De laatste staking in 1984 duurde langer dan twee maanden. Voor een stad als Las Vegas kan dat catastrofaal zijn. Er gaan in zo’n tijdsbestek meerdere tientallen miljoenen euro verloren. Over het verdere verloop van de ontwikkelingen in Las Vegas blijft het vooralsnog gissen.