Online Casino GidsNieuwsMinister Dekker voert druk op en verleent amnestie aan illegalen

Minister Dekker voert druk op en verleent amnestie aan illegalen

Sander Dekker, Minister van Justitie en Veiligheid

Al geruime tijd is er een hoop te doen rondom de vernieuwde wet Kansspelen op Afstand. De ene keer moet er snel actie worden ondernemen, de andere keer wordt het toch weer uitgesteld. Het gedraai van de dames en heren in Den Haag komt misschien toch tot een einde. De voornaamste reden: Minister Dekker van Veiligheid en Justitie heeft opgeroepen tot actie. Aangezien de politici op het moment net met reces zijn gegaan, zal de bespreking van de wet op een later tijdstip plaatsvinden. De verwachting is dat dit begin september zal gebeuren. Goed nieuws dus voor casinospelers én online casino’s. De wet Kansspelen op Afstand is al een tijdje door de Tweede Kamer, dit gebeurde namelijk al op 7 juli 2016. Waarom de regulering van de gokmarkt dus zo lang op zich laat wachten blijft een raadsel. Al heeft OnlineCasinoGids.org wel een vermoeden.

Minister Dekker de reddende engel voor online casino’s?

Nadat de Kansspelautoriteit (KSA) de gedoogde markt voor online kansspelen plots sloot, werd het akelig stil op de Nederlandse gokmarkt. Verschillende Nederlandse online casino’s sloten hun virtuele deuren en tal van online aanbieders van kansspelen uit diverse landen trokken zich terug. Een grote klap voor ons casinoliefhebbers, maar er is licht aan het eind van de tunnel. Dankzij de inspanningen van minister Dekker zal de wet dan daadwerkelijk worden besproken in de Eerste Kamer. Dit is tevens het laatste station dat de wet moet passeren alvorens de gokmarkt op eigen bodem geheel is gelegaliseerd.

Besluit KSA in strijd met EU-wetgeving

Logo Nederlandse KansspelautoriteitZoals gezegd ligt de wet nu al twee jaar stof te verzamelen in de Eerste Kamer. Het moest er daarom ook maar eens van komen dat de regering er nu echt mee aan de slag gaat. Wellicht had een hoop leed bespaard kunnen worden, wanneer men in beschouwing neemt hoeveel verschillende partijen er hebben geleden onder de besluiteloosheid van de Kamer. Zo was daar een groot gokbedrijf uit Malta dat met een grote advertentie in de verschillende dagbladen aandacht vroeg voor het besluit van de KSA om de Nederlandse gokmarkt te sluiten. Dit zou volgens hen ingaan tegen de Europese wetgeving. Helaas is daar vervolgens niets mee gedaan. De angst voor illegale gokpraktijken neemt echter toe en mede daardoor wordt er dan nu echt actie ondernomen.

Amnestie verlenen aan buitenlandse gokbedrijven

Een van de grote redenen waarom veel gokbedrijven de Nederlandse gokmarkt tijdelijk de rug hebben toegekeerd, is het schrikbewind van de KSA. Aanbieders van vooralsnog illegale kansspelen op het internet, zouden namelijk geen aanspraak maken op een licentie zodra de wet wordt aangenomen. Deze is nodig om, wanneer de gokmarkt wordt gereguleerd, op legale wijze kansspelen aan te bieden. Kortom, wie gehoorzaamde zou worden beloond. Minister Dekker komt daar nu echter op terug. Hij wilt namelijk aanbieders van kansspelen amnestie verlenen wanneer zij zich toch schuldig hebben gemaakt aan het breken van de huidige wet. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Daarmee gaat de minister in tegen de het advies van de Tweede Kamer zelf.

Dragonara casino op Malta

Na regulering illegale praktijken voorkomen

De beredenering van de minister is ronduit te begrijpen. Alhoewel dit wellicht oneerlijk lijkt voor veel gokbedrijven die zelf wel netjes aan het discreet hebben gehouden. Waar zij zich hebben teruggetrokken en rustig, zij het met de nodige moeite, afwachten tot de markt opent, hebben anderen kunnen profiteren. Daar komt nu nog eens bij dat hen hoogstwaarschijnlijk amnestie verleend wordt zodra de wet Kansspelen op afstand door de Eerste Kamer wordt aangenomen. De minister vreest er namelijk voor dat illegale aanbieders nog steeds populair zullen blijven bij spelers, waardoor het hele nut van de nieuwe wet teniet wordt gedaan. Voornamelijk de grote gokbedrijven op eilanden zoals Malta, Cyprus en Curacao zijn vervolgens moeilijk aan te pakken via de Nederlandse rechtsgang.

Nood breekt wet zo lijkt het

Hoe langer de soap rondom de wet Kansspelen op afstand zich voortspleept, de troebeler de initiële bedoelingen van de wet beginnen te worden. Zeker wanneer minister Dekker besluit het bovenstaande door te drukken. Een kleine kanttekening: wanneer hij het niet zal doen, lopen de spelers én de staatskas uiteraard een hoop mis. Daardoor zou men kunnen stellen dat de nood inmiddels zo hoog is geworden dat sommige ethische principes zullen moeten wijken. Hoe dit zich uiteindelijk ook ontvouwt, het belangrijkste is dat de online gokmarkt uiteindelijk gereguleerd wordt. Daarom wachten wij in spanning af en kijken vol verwachting uit naar het einde van het zomerreces. Hopelijk kunnen wij jou dan in september heugelijk nieuws brengen.